top banner BINT

Ondernemers in Nederland

Variaties in ondernemen

  1. de ontwikkeling van het aantal ondernemers: hoe ontwikkelt het aantal personen dat zelfstandig leiding geeft aan een onderneming (buiten de landbouw) zich in de loop van de eeuw?
  2. de persoon van de ondernemer met vragen als de herkomst, opleiding, sociale status en macht als groep van topondernemers; in Engeland en Frankrijk is naar de ondernemers als groep al veel onderzoek gedaan op basis van uitgebreide databases, maar in Nederland moet dit onderzoek nog beginnen; daarvoor zal een collectieve biografie van een aantal generaties ondernemers in klein-, midden- en grootbedrijf worden samengesteld; hierbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan vrouwelijke ondernemers.
  3. startende ondernemers in Nederland: wanneer en waarom begonnen mensen een bedrijf? In welke sectoren en branches waren ze actief? Hoe lang hielden ze het vol?
  4. vrouwelijke ondernemers: hoeveel vrouwen hadden een eigen bedrijf? Welke branches kozen uit? Hoe succesvol waren ze als ondernemer?
  5. allochtoon ondernemerschap: hoeveel allochtone ondernemers had Nederland? Hebben zij belangrijke innovaties voortgebracht?

Publicaties en papers